Prop beplantingswerken gaat de komende 10 jaar voor Rijkswaterstaat 11.000 hectare uiterwaarden van de Rijntakken onderhouden.

Een enorm meerjarig contract voor het onderhouden van de Rijntakken is dinsdag 7 juni officieel getekend door de DG van Rijkswaterstaat, Michelle Blom.

Een consortium van: Van Oord, Rebel, Witteveen en Bos en Prop Beplantingswerken plus digitale partners HAL24K Infra, Google Cloud solutions en Ciphix, gaat samen met Rijkswaterstaat de inventarisatie, monitoring en het onderhoud aan de uiterwaarden van de Rijntakken de komende 10 jaar uitvoeren.

De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de waterveiligheid veiligheid van 4 miljoen bewoners. Zij voeren bij een hoge waterstand rivierwater af. Daarnaast vormen ze een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. De laatste jaren zijn deze gebieden uit veiligheidsbewegingen groter gemaakt en is er zo ook meer natuur ontstaan.

We gaan Samen met Rijkswaterstaat invulling geven aan waterveiligheid ,natuurbeheer en Maximale klantwaarde . Dit enorme gebied loopt van de Duitse grens tot aan de Biesbosch, hierin gaan we samen met onze partners vol enthousiasme werken aan maximale klanttevredenheid en het creëren van een vitale infrasector.